Activitats Complementàries

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 PRIMER CICLE

 Visita a una fàbrica:

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 PRIMER CICLE

 Visita a una fàbrica:

 • Objectiu: observar el procés que pateix la matèria prima per convertir-se en producte elaborat.

 Visita a una pizzeria:

 • Objectiu: observar la manipulació dels aliments que formen la pizza. Elaborar y degustar una pizza y conèixer els origens de la pizza y la seua tradició.

 L´importància del desdejuni:

 • Objectiu: conèixer la composició d´un desdejuni ideal. Adquirir a través del joc quins són els aliments necessaris y adeqüats a la seua edat. Fomentar hábits alimentaris saludables potenciant el valor del desdejuni.

 Assistència al teatre:

 • Objectiu: saber comportar-se. Fomentar el gust pel teatre i analitzar els valors de l´obra representada. Disfrutar y divertir-se amb els companys d´una forma diferent a l´habitual.

 Naturia: “en València com a ta casa, cuída-la”:

 • Objectiu: educar-se per ser respetuosos amb l´entorn urbà i el medi ambient.

 Palau de la Música:

 • Objectiu: fomentar el gust per la música. Saber romandre en silenci i amb les postures adeqüades.

 Parc infantil de trànsit:

 • Objectiu: respectar i identificar les senyals de trànsit. Fomentar la convivència i el companyerisme millorant d´aquesta forma les relacions. Descobrir l´importància de la utilització de mesures de seguretat en carretera.

 SEGON CICLE

 

9 D´octubre:

 • Objectiu: valorar la pròpia cultura.

 Representació Sala Escalante:

 • Objectiu: crear hàbits d´escolta, respecte i convivència.

 Projecció d´una pel.lícula:

 • Objectiu: fomentar actituds de respecte i atenció.

 Jornades esportives en el pati del col.legi:

 • Objectiu: fomentar actituds positives cap al esport.

 Plà d´Estivella:

 • Objectiu: celebrar amb alegria i companyerisme la fi del curs.

 Dia del medi ambient:

 • Objectiu: sensibilitzar als alumnes de l´importància del medi ambient per a la vida dels éssers vius.

 Audició musical:

 • Objectiu: saber romandre en silenci i fomentar el gust per la música.

Olimpiades Trinitàries:

 • Objectiu: aprendre a valorar el treball en equip.

 Alberg d´Olocau:

 • Objectiu: celebrar amb alegria  i companyerisme la fi del curs.

 TERCER CICLE

5º DE PRIMÀRIA

Corts Valencianes:

 • Objectiu: conèixer el funcionamient dels organismes del Govern valencià. Valorar l´existència dels mateixos com elements diferenciadors de la resta de les autonomies.

 Teatre:

 • Objectiu: conèixer diferents formes d´expressió. Analitzar els valors de l´obra representada.

 Museu Benlliure:

 • Objectiu: aprendre a observar. Conèixer l´entorn de l´autor. Conèixer, valorar i respectar el nostre patrimoni artístic.

 Visita d´una comarca:

 • Objectiu: potenciar la relació de convivència entre tots i amb el medi natural. Conèixer el patrimoni natural i cultural d´una comarca.

 Olimpiades Trinitàries:

 • Objectiu: aprendre a valorar la labor d´un equip. Practicar activitat física en instalacions esportives públiques.

 Esport divertit:

 • Objectiu: participació en diverses proves d´atletisme.

 6º DE PRIMÀRIA

 Visita al museu IVAM:

 • Objectiu: conèixer l´obra i técniques de l´autor proposat per l´IVAM. Aprendre a vore i crear. Aplicar els coneiximents adquirits dins del taller programat. Desenvolupament de les composicions amb les diferents formes i colors.

 Esport divertit:

 • Objectiu: participació en diverses proves d´atletisme.

 Teatre en anglés:

 • Objectiu: apreciar els valors d´escoltar i dir. Conèixer i practicar las normes del bon espectador.

 Audició del Palau de la Música:

 • Objectiu: fomentar el plaer per la música. Rebre la música com un dels principals elements que ens envolten.

 Olimpiades Trinitàries:

 • Objectiu: practicar activitat física en les instalacions esportives públiques i en un medi natural. Aprendre a valorar la labor d´equip.

 Estança en l´escola mediambiental:

 • Objectiu: valorar i conèixer el medi que ens envolta. Propiciar un canvi d´actituds en les relacions home-medi. Millorar les relacions personals i de grup.

 ** Totes les activitats es realitzen en horari lectiu.